Juridisk varning

Juridisk information om webbutikens webbsidor Zona de Padel.

Objekt

Denna webbplats har utformats för att publicera och ge allmänheten tillgång till information om olika innehåll och aktiviteter som erbjuds av onlinebutiken Zona de Padel.

Innehåll

Information om produkter och tjänster avsedda för marknadsföring tillhandahålls via denna webbplats, som i vilket fall som helst kommer att omfattas av de villkor och villkor som alltid är uttryckligen detaljerade och tillgängliga från denna webbplats, såväl som de specifika tjänsterna tillsammans med deras priser. , som kommer också att omfattas av de olika allmänna användarvillkoren för var och en av de tjänster som tillhandahålls av onlinebutiken Zona de Padel.

Tillgång och användning

Både åtkomsten till denna webbplats, och användningen som kan göras av informationen och innehållet däri, kommer att vara ensam ansvar för den person som utför den.

Villkoren för åtkomst till denna webbplats kommer att vara föremål för gällande lagstiftning och principerna om god tro och laglig användning av användaren av densamma, och är i allmänhet förbjudna alla typer av åtgärder till nackdel för onlinebutiken Zona de Padel eller tredje part.

Användningen av denna webbplats för olagliga eller obehöriga ändamål anses vara förbjuden, och specifikt på en icke uttömmande basis:

Varje form av kränkning av tredje parts rättigheter (rätten till integritet, till sin egen bild, till sekretess i kommunikation, till immateriell och industriell egendom, dataskydd, etc.)

Inkludera eller introducera någon typ av datavirus, defekta filer eller annan programvara eller datorprogram som kan orsaka skada eller obehöriga ändringar av innehållet eller systemen av något slag som är tillgängliga via webbplatsen.

Den olämpliga eller olämpliga användningen avseende den normala driften och syftet med alla de tjänster som kan inkluderas på webbbutikens webbplats.Zona de Padel

Ansvar

Zona de Padel onlinebutik ansvarar inte under några omständigheter för någon typ av skada som användare kan orsaka på denna webbplats, eller på någon annan, på grund av olaglig eller olämplig användning av den eller av innehållet och informationen som är tillgänglig eller tillhandahållen via den .

Service

Zona de Padel nätbutik förbehåller sig rätten att stänga av tillgången till sin webbplats, utan föregående meddelande, på ett godtyckligt och tillfälligt sätt, av tekniska skäl eller av någon annan karaktär, och kan även ensidigt ändra både villkoren för åtkomst och hela eller del av innehållet som ingår däri.

Nätbutiken Zona de Padel ansvarar inte för integriteten och sanningshalten hos innehållet i länkarna till webbplatserna som kan nås från dess sida, och inte heller för innehåll som inte har övervakats av onlinebutiken Zona de Padel

Handel och virtuell butik

I händelse av att en kommersiell aktivitet genomförs via denna webbplats, kommer den att bestå av mottagande och sändning av förfrågningar relaterade till de produkter och tjänster som presenteras, vilket i alla fall underställer de kommersiella transaktioner som förekommer, till gällande lagbestämmelser, och i synnerhet de som fastställs i lag 7/1996 av den 15 januari, om reglering av detaljhandeln avseende distansförsäljning, samt lagstiftningen i allt som rör de allmänna avtalsvillkoren. I händelse av att kunden begär någon av de tjänster som erbjuds, om tillämpligt, av Zona de Padel onlinebutik, måste kunden acceptera de allmänna villkoren för tillhandahållande av nämnda tjänster relaterade till varje specifik modalitet, som är tillgängliga för kunden både via hemsidaZona de Padel som via e-post och kundtjänst telefonnummer.

Allmän

För alla tvistemål eller som rör webbbutikens webbplats Zona de Padel spansk lagstiftning kommer att gälla, som är behörig för att lösa alla konflikter som uppstår eller relaterade till användningen av denna webbplats, Valencias domstolar och domstolar.

Webbutiken av Zona de Padel hanteras av:

Faciliteter Zona de Padel SL
Registrerad i Valencia kommersiella register Volym 9550 Bok 6832 Folio 122 Sektion 8 Blad V151239
C.I.F: B98490519
Huvudadress: Salvador Cerveró 24, 46025 - Valencia.
Tel/Fax: 96 207 19 46
email: google@zonadepadel.es


Tillgång till webbutikens webbplats Zona de Padel innebär godkännande av alla uttryckta villkor.

Zona de Padel © 2024.